ΜΕΝΟΥ
Your Cart

Πολιτική Απορρήτου

Ο σεβασμός στην ιδιωτικότητά σας και η διαχείριση, προστασία και ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων αποτελούν για το item-shop.gr (εφεξής η «Εταιρεία», ή «item-shop», «εμείς», «εμάς», «μας») προτεραιότητα. Η Εταιρεία έχει θεσπίσει την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, η οποία περιλαμβάνει και την Πολιτική Cookies ως ενιαίο κείμενο και αναπόσπαστο τμήμα της (εφεξής η «Πολιτική Απορρήτου» ή η «Πολιτική»), με σκοπό να ενημερώσει εσάς που επισκέπτεστε www.item-shop.gr (εφεξής «e-shop», «Ηλεκτρονικό Κατάστημα»), ή αγοράζετε από οποιοδήποτε σημείο πώλησης του item-shop (φυσικά καταστήματα, τηλεφωνικά ή μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος), γίνεστε Μέλος στο item-shop, εγγράφεστε στη λίστα αποδεκτών των Newsletters μας, ή συμμετέχετε σε προωθητικές ή άλλες ενέργειές μας, ή κάνετε χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Social Media) του item-shop ή άλλως,(εφεξής o «Πελάτης», το «Μέλος», ο «Χρήστης» «εσείς», «σας»), πως το item-shop διαχειρίζεται και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα και ειδικότερα:

• για το είδος των δεδομένων που συλλέγει ή παράγει για εσάς και,

• το σκοπό της συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων σας και,

• τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων αυτών και,

• τους αποδέκτες τους και το σκοπό επεξεργασίας εκ μέρους τους,

• για τα δικαιώματά και τις επιλογές σας στα προσωπικά σας δεδομένα σας και,

• τον τρόπο επικοινωνίας μαζί μας για κάθε ζήτημα που τυχόν σας απασχολεί σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα.

Η συνέχιση της πλοήγησή σας στο e-shop, η εγγραφή σας στο item-shop, η αγορά μέσω του Ηλεκτρονικού μας Καταστήματος και η τηλεφωνική, η εγγραφή σας στο Newsletter, η επικοινωνία σας μαζί μας, και οποιαδήποτε άλλη ενέργειά σας και διάδρασή σας με το item-shop απαιτεί τη χορήγηση σε εμάς των προσωπικών σας δεδομένων, συνεπάγεται και την αυτόματη και ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους σας της παρούσας Πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν τροποποιήσεων της. Σε περίπτωση που δε συμφωνείτε με την παρούσα ή τυχόν με τις τροποποιήσεις αυτής, οφείλετε να μη προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια αφορά σε χορήγηση των προσωπικών σας δεδομένων, δικαιούστε δε να καταγγείλετε τις μεταξύ μας συμβάσεις, ή/και να ζητήσετε διαγραφή του Λογαριασμού σας και των δεδομένων σας. Σε κάθε περίπτωση για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, ενώ διατηρείτε τα δικαιώματά σας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως αυτά αναλύονται και περιγράφονται στην σχετική ενότητα παρακάτω.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου περιλαμβάνει:

Πληροφορίες για τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και τον Αρμόδιο για ζητήματα προστασίας των δεδομένων σας καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας μαζί μας για οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με τα δεδομένα σας.

Το είδος των δεδομένων που συλλέγουμε για εσάς και τις μεθόδους συλλογής.

Το σκοπό συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και τη νομιμοποιητική βάση για την επεξεργασία.

Τυχόν διαβιβάσεις των δεδομένων σας σε τρίτους και το σκοπό διαβίβασης.

Τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνουμε για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας,

Το διάστημα τήρησης των προσωπικών σας δεδομένων.

Τα δικαιώματά σας και τον τρόπο πρόσβασής σας σε αυτά, καθώς και τις επιλογές σας αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1. Ποιος είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι η εταιρεία με την επωνυμία «Ανδρής Κωνσταντίνος», που εδρεύει στην οδό Μιχαήλ Στάμου 7, Άργος, 21200 και Υπ/μα: Πολυζωίδου 3, Ναύπλιο, 21100, στην Ελλάδα (ΑΦΜ: 046229936 / Δ.Ο.Υ ΑΡΓΟΥΣ – Αριθμός ΓΕΜΗ: 29718313000), τηλέφωνο 2751063231, 2752021277 και email sales@item-shop.gr (εφεξής η «Εταιρεία»). 

2. Ποιος είναι ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας

Αρμόδιος για ζητήματα προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας είναι το email: privacy@item-shop.gr, τηλέφωνο (+30) 2751063231, 2752021277. 

3. Ερωτήσεις και Σχόλια

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται ανωτέρω και να μας υποβάλετε τα σχόλια, απορίες σας, παρατηρήσεις ή τυχόν παράπονά σας αναφορικά με την παρούσα Πολιτική και την εν γένει συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε οποιοδήποτε παράπονο αναφορικά με ζητήματα προστασίας προσωπικών σας δεδομένων που τυχόν προκύπτουν από την επεξεργασία αυτών από την Εταιρεία, στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, που είναι η εποπτεύουσα Αρχή στη χώρα μας. Σχετικές λεπτομέρειες θα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο www.dpa.gr. Θεωρούμε ωστόσο υποχρέωσή και καθήκον μας να διαχειριστούμε τυχόν προβληματισμούς σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργαζόμαστε, οπότε θα χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας.  

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΤΙ δεδομένα συλλέγουμε για εσάς και ΠΩΣ τα συλλέγουμε

Κατά την πλοήγησή σας στο Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα, την υποβολή ηλεκτρονικής παραγγελίας, το άνοιγμα Λογαριασμού σας στο item-shop, τις αγορές σας, την εγγραφή σας στη λίστα αποδεκτών των ενημερωτικών δελτίων Newsletter μας, τη συμμετοχή σας σε ενέργειες προωθητικές της Εταιρείας όπως για παράδειγμα διαγωνισμούς, τη διάδραση στα Social Media του item-shop (πχ. σχόλια, Likes κτλ.) ή άλλως, εμείς συλλέγουμε διάφορους τύπους προσωπικών δεδομένων για εσάς, είτε απευθείας από εσάς, ή με αυτοματοποιημένα μέσα ή/και από τρίτους. Ενδεικτικά συλλέγουμε για εσάς τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα:

• Δεδομένα Ταυτότητας: (ονοματεπώνυμο) που μας χορηγείτε κατά την υποβολή της παραγγελίας σας στο Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα ή κατά την εγγραφή σας ως Μέλος στο item-shop με το άνοιγμα Λογαριασμού, κατά τις αγορές μέσω του Λογαριασμού σας, τη συμμετοχή σας σε διαγωνισμούς κτλ..

• Δεδομένα Επικοινωνίας: (τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου - email) που μας χορηγείτε κατά την υποβολή της παραγγελίας, το άνοιγμα Λογαριασμού ή στα πλαίσια της λήψης εμπορικής επικοινωνίας από την Εταιρεία μας όπως για παράδειγμα την εγγραφή σας στα ενημερωτικά δελτία (Newsletters) του item-shop, ή στα πλαίσια της συμμετοχής σας σε διάφορες ενέργειες της Εταιρείας μας (π.χ. διαγωνισμούς κτλ.) και η Ταχυδρομική Διεύθυνση (οδός, αριθμός, ΤΚ, πόλη, χώρα) που χορηγείτε κατά το άνοιγμα Λογαριασμού ή την υποβολή παραγγελίας ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά.

• Δεδομένα οικονομικά: (στοιχεία καρτών, τραπεζικό λογαριασμό, αξία συναλλαγών, πιστωτικά, επιστροφές χρημάτων κτλ.) που μας χορηγείτε κατά την πληρωμή με ηλεκτρονικά μέσα, σε περίπτωση επιστροφής χρημάτων, που συνάγουμε από τις αγορές σας κτλ.

• Δεδομένα Αγορών ή Δεδομένα Λογαριασμού: (είδος προϊόντων αγοράς, αξία συναλλαγών, χρόνος αγοράς, ιστορικό αγορών, παράπονα, τρόπος πληρωμής, επιστροφές, υπαναχώρηση κ.α.) που συλλέγουμε κατά τις αγορές σας εφόσον αυτές (αγορές) πραγματοποιούνται μέσω του Λογαριασμό σας.

• Δεδομένα τεχνικά όπως για παράδειγμα τη διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP), στοιχεία εισόδου, τύπο και έκδοση του προγράμματος περιήγησης, λειτουργικό σύστημα και πλατφόρμα και άλλη τεχνολογία στις συσκευές που χρησιμοποιείτε για να προσπελάσετε το Δικτυακό μας Τόπο κτλ.

• Δεδομένα Ταυτοποίησης στο Λογαριασμό σας, που είναι το email στην περίπτωση εισόδου στο Λογαριασμό μέσω του e-shop και το κινητό στην περίπτωση εισόδου στο Λογαριασμό σας από το φυσικό κατάστημα ή μέσω τηλεφώνου και επιπλέον ο κωδικός πρόσβασης (password).

• Δεδομένα μέσω Cookies: Browser, IP address, προϊόντα που έχετε τοποθετήσει στο καλάθι και δεν έχετε ολοκληρώσει την αγορά, τη χώρα προέλευσης της παραγγελίας σας, τα προϊόντα που κοιτάζετε μέσα στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, τη Wishlist με τα αγαπημένα σας, την προέλευσή σας από άλλους δικτυακούς τόπους, τα Newsletter που ανοίγετε, τη συχνότητα ανάγνωσης των Newsletter μας κ.α.

Δεν συλλέγουμε εν γνώση μας, οποιαδήποτε πληροφορία από οποιοδήποτε πρόσωπο κάτω των 15 ετών. Οι υπηρεσίες μας απευθύνονται αποκλειστικά σε ανθρώπους που είναι τουλάχιστον 15 ετών ή μεγαλύτεροι.  Σε περίπτωση που είστε κάτω των 15 ετών, μη χρησιμοποιείτε ή παρέχετε καμία πληροφορία σε εμάς, μην εγγράφεστε ως Μέλος ή στη λίστα αποδεκτών των ενημερωτικών μας δελτίων, μην κάνετε καμία αγορά και μην δίνετε καμία πληροφορία για το πρόσωπό σας σε εμάς, συμπεριλαμβανομένων του ονόματος, της διεύθυνσης, ή στοιχείων επικοινωνίας σας (τηλέφωνο, email κτλ.). Εάν διαπιστώσουμε ότι έχουμε συλλέξει ή λάβει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από άτομο κάτω των 15 ετών, θα τα διαγράψουμε πάραυτα εκτός αν έχει δοθεί συγκατάθεση γονέα ή κηδεμόνα. Εάν θεωρείτε ότι μπορεί να έχουμε πληροφορίες από ή για ένα άτομο κάτω των 15 ετών, επικοινωνήστε μαζί μας.

Συλλέγουμε ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΣΑΣ τα παρακάτω προσωπικά σας δεδομένα:

Κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής παραγγελίας, μας χορηγείτε υποχρεωτικά το email σας, το ονοματεπώνυμο σας (το αυτό συμβαίνει και όταν έχετε Λογαριασμό στο item-shop και διενεργείτε μια αγορά μέσω αυτού), τη διεύθυνση αποστολής των προϊόντων (οδός, αριθμός, ΤΚ, πόλη, χώρα, το email σας, και το κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας και προαιρετικά το όνομα στο κουδούνι και τον όροφο. Επιπλέον τα στοιχεία της κάρτας εφόσον επιλέξετε αυτή ως μέσω πληρωμής ή το λογαριασμό σας στο Paypal αντίστοιχα και τον τρόπο παράδοσης. Εφόσον επιθυμείτε την έκδοση τιμολογίου, μας χορηγείτε και τα στοιχεία τιμολόγησής σας.

Κατά το άνοιγμα του Λογαριασμού, εφόσον αυτό πραγματοποιείται ηλεκτρονικά στο e-shop μας χορηγείτε υποχρεωτικά το email σας ως όνομα χρήστη (Username) και έναν κωδικό πρόσβασης (Password) και επιπλέον το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνσή σας (οδός, αριθμός, πόλη, ΤΚ, χώρα) και ένα κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας. Προαιρετικά χορηγείτε δεύτερη διεύθυνση, επωνυμία εταιρείας (εφόσον), σταθερό τηλέφωνο ή άλλες απαραίτητες πληροφορίες που θα εξυπηρετήσουν τη χρήση του Λογαριασμού σας. Εφόσον εγγράφεστε στο item-shop μέσω τηλεφώνου ή μέσω πωλητή στα φυσικά καταστήματα, χορηγείτε το κινητό σας υποχρεωτικά, το ονοματεπώνυμο και διεύθυνση, και προαιρετικά το email σας.

Κατά την εγγραφή σας στη λίστα αποδεκτών των ενημερωτικών δελτίων της Εταιρείας (Newsletter), μας χορηγείτε το email σας.

Κατά την εγγραφή σας σε διαγωνισμούς που κατά καιρούς διεξάγει η Εταιρεία μας μας χορηγείτε τα προσωπικά σας στοιχεία που προσδιορίζονται ανά περίπτωση.

Κατά τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης της Εταιρείας μας μας χορηγείτε κατά περίπτωση προσωπικά σας στοιχεία όπως δεδομένα ταυτότητας, επικοινωνίας. Κατά την επικοινωνία με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών (πέραν των περιπτώσεων της τηλεφωνικής παραγγελίας) συλλέγουμε τα προσωπικά σας στοιχεία που μας χορηγείτε κατά περίπτωση.

Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας χρησιμοποιείται τα email σας για την αποστολή εκ μέρους μας προωθητικών ενεργειών και νέων που αφορούν αποκλειστικά και μόνο το item-shop. Σε κάθε περίπτωση είναι δυνατή η απεγγραφή από τις λίστες ενημέρωσης του item-shop πατώντας πάνω στο unsubscribe link στο τέλος κάθε ενημερωτικού email, που σας αποστέλλεται.

Συλλέγουμε με ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕΣΑ τα παρακάτω δεδομένα και πληροφορίες για εσάς.

Με τη χρήση των Cookies και άλλων παρεμφερών τεχνολογιών συλλέγουμε ή/και δημιουργούμε δεδομένα σχετικά με τις προτιμήσεις σας, όπως τα προϊόντα που επισκέπτεστε στο e-shop, τα είδος των newsletter που ανοίγετε ή όχι, το περιεχόμενο τους και τη διάδρασή σας μαζί μας μετά από κάθε αποστολή newsletter, το Wishlist σας, τα προϊόντα που τοποθετείτε στο καλάθι και δεν ολοκληρώνετε την αγοράς τους, τη χώρα προέλευσης, γλώσσα κ.α.

Από το Λογαριασμό σας δημιουργούμε το ιστορικό των παραγγελιών σας και αγορών σας, και από αυτές συνάγουμε τις προτιμήσεις σας, τη συχνότητα των αγορών σας ανά είδος, την αξία των προϊόντων που αγοράζετε ή που σας ενδιαφέρουν, την εποχή κατά την οποία αγοράζετε, δημογραφικά δεδομένα κ.α.

Δεδομένα σχετικά με τις συσκευές μέσω των οποίων επισκέπτεστε το Δικτυακό μας Τόπο, όπως για παράδειγμα τη διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP), στοιχεία εισόδου, τύπο και έκδοση του προγράμματος περιήγησης, λειτουργικό σύστημα και πλατφόρμα και άλλη τεχνολογία στις συσκευές που χρησιμοποιείται για να προσπελάσετε το Δικτυακό μας Τόπο κτλ.

Δεδομένα σχετικά με τη σελίδα από την οποία συνδεθήκατε και τη σελίδα στην οποία μεταβήκατε όταν φύγατε.

Συλλέγουμε από τρίτους τα παρακάτω δεδομένα και πληροφορίες για εσάς:

Ενδέχεται να λάβουμε τα προσωπικά σας στοιχεία όπως ονοματεπώνυμο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από κάποιον τρίτο φίλο σας, ο οποίος σας δήλωσε προκειμένου να λάβετε από εμάς μια δωροεπιταγή ή ένα κουπόνι έκπτωσης ή να σας αποστείλουμε ένα δώρο που έχει επιλέξει για εσάς.

ΠΩΣ χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Όλα τα παραπάνω προσωπικά σας δεδομένα τα οποία όπως αναφέρθηκε ή μας τα χορηγείτε εσείς υποχρεωτικά ή προαιρετικά, ή τα συλλέγουμε από τρίτους ή παράγονται με αυτοματοποιημένα μέσα, κατά τις συναλλαγές σας με το item-shop ανεξάρτητα αν πραγματοποιούνται από απόσταση ή δια ζώσης στα φυσικά μας καταστήματα, τα χρησιμοποιούμε για τους παρακάτω νόμιμους σκοπούς. Να σημειώσουμε ότι σε περίπτωση που το κοινοτικό ή εθνικό δίκαιο περιορίσει ή απαγορεύσει ορισμένες ενέργειες της Εταιρείας για τις οποίες χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας, θα παύσουμε τη χρήση των πληροφορίων που σας αφορούν για τους σκοπούς αυτούς.

Ειδικότερα τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιούνται από εμάς για τους εξής σκοπούς:

• Για τη λήψη των παραγγελιών σας, τη διεκπεραίωση αυτών, και την αποστολή των προϊόντων σε εσάς.

• Την επικοινωνία μαζί σας για ζητήματα που αφορούν στην πώληση των προϊόντων μας σε εσάς.

• Για τη διαχείριση, διεκπεραίωση και την επεξεργασία των πληρωμών σας συμπεριλαμβανόμενής και της ασφάλειας της οικονομικής μας συναλλαγής.

• Για την εξυπηρέτησή σας ως Μέλος στο item-shop με το άνοιγμα του Λογαριασμού σας σε εμάς.

• Για τη δημιουργία, φύλαξη και συντήρηση βάσης δεδομένων με το πελατολόγιό μας και την ανάλυση αυτής.

• Για την ταυτοποίησή σας κάθε φορά που αιτείστε πρόσβασης στο Λογαριασμό σας.

• Για την αποστολή σε εσάς εμπορικής επικοινωνίας μέσω Newsletter, SMS, ή άλλων πολυμέσων (VIBER) που αφορά σε νέα της Εταιρείας μας, σε προϊόντα, προσφορές και προωθητικές ενέργειες.

• Για την ανάλυση της συμπεριφοράς σας και την κατανόηση των προτιμήσεων σας.

• Για την άμεση και προσωποποιημένη εξυπηρέτησή σας κάθε φορά που συναλλάσσεστε με το item-shop είτε ηλεκτρονικά ή/και τηλεφωνικά ή και δια ζώσης στα φυσικά μας καταστήματα.

• Για την κατανόηση και ανάλυση των αποτελεσμάτων των διαφημίσεων και προωθητικών ενεργειών μας.

• Για τη διεκπεραίωση των αιτημάτων σας όπως για παράδειγμα της υπαναχώρησης, αντικατάστασης προϊόντος και την εν γένει εξυπηρέτησή σας μετά την πώληση κτλ.,

• Για την ικανοποίηση των δικαιωμάτων σας, αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα.

• Για την ασφάλεια των συναλλαγών.

• Για επιχειρηματικές αναλύσεις και βελτιώσεις, όπως για τη διάθεση των προϊόντων μας στην αγορά και τη βελτιστοποίηση αυτών, για τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας και της εξυπηρέτησής σας από εμάς μέσα στο Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα, καθώς και για την προσαρμογή των εμπειριών σας στο Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα.

• Για την έρευνα αγοράς, στατιστικές αναλύσεις, για την ανάπτυξη στρατηγικών μάρκετινγκ και τη διαχείριση εκστρατειών μάρκετινγκ και να σας ενημερώνουμε εμείς ή οι συνεργάτες μας για πιθανές ευκαιρίες συμμετοχής στις πρωτοβουλίες μάρκετινγκ ή προώθησης προϊόντων μας.

• Για άλλους σκοπούς για τους οποίους θα σας ειδοποιούμε, ή θα προσδιορίζονται κατά περίπτωση, στο σημείο που συλλέγονται αρχικά οι πληροφορίες για εσάς

ΜΕ ΠΟΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η Νομική Βάση για τη χρήση των πληροφοριών σχετικά με εσάς είναι μία από τις ακόλουθες 

Η εκτέλεση μιας σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος.

Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας που απορρέουν από τη Σύμβαση πώλησης, όπως για παράδειγμα την πληρωμή μας, την έκδοση παραστατικών, την ορθή παράδοση των προϊόντων σε εσάς κτλ., η Εταιρεία δύναται να επεξεργάζεται προσωπικά σας δεδομένα, όπως για παράδειγμα τα δεδομένα ταυτότητας και επικοινωνίας και τα δεδομένα παράδοσης.

Ειδικότερα η Εταιρεία δύναται να επεξεργάζεται στα πλαίσια του έννομου συμφέροντός της:

α) Δεδομένα Ταυτότητας - Επικοινωνίας

για την ταυτοποίησή σας κατά την είσοδο στο Λογαριασμό σας, την αποστολή σε εσάς των ενημερωτικών δελτίων (Newsletter) της Εταιρείας μας με τα προϊόντα μας, τις προσφορές μας και τα νέα μας είτε μέσω email, SMS, VIBER ή άλλως και με την προϋπόθεση ότι δεν έχετε εκφράσει το δικαίωμα αντίρρησης λήψης αυτών μέσω της διαγραφής σας από τη λίστα των αποδεκτών των Newsletter.

Την επικοινωνία μας για ζητήματα που αφορούν στο Λογαριασμό σας ή την παραγγελία σας.

Την αποστολή των προϊόντων σας.

β) τα Δεδομένα Λογαριασμού, Δημογραφικά Δεδομένα κ.α. για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας, τη βελτιστοποίηση των εμπορικών και τεχνικών συστημάτων, τη στατιστική ανάλυση για βελτίωση προϊόντων, τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών, κατάταξη πελατών σε βασικές κατηγορίες ενδιαφερόντων με σκοπό την προσαρμογή των προϊόντων μας στις ανάγκες τους κτλ.

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της η Εταιρεία υποχρεούται στην επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων με σκοπό την τήρηση υποχρεώσεών της που απορρέουν από το νόμο, όπως για παράδειγμα στην τήρηση των οικονομικών δεδομένων των συναλλαγών για φορολογικούς λόγους, στη χρήση του email σας για την αποστολή σε αυτό της επιβεβαίωσης εκτέλεσης της παραγγελίας σας, κ.α.

Η ελεύθερη και ενημερωμένη συγκατάθεσή σας αποτελεί τη νομική βάση για τη χρήση του email ή/και του κινητού σας τηλεφώνου για την αποστολή σε εσάς άμεσης εμπορικής επικοινωνίας με τη μορφή Newsletter στα email σας, ή με μηνύματα SMS/ VIBER στο κινητό σας, στις περιπτώσεις που δεν έχετε αγοράσει από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα και δεν τυγχάνεται μέλος στο item-shop.

Επιπλέον με βάση τη συγκατάθεσή σας δημιουργούμε το Λογαριασμό σας στο item-shop και συλλέγουμε τα Δεδομένα του Λογαριασμού σας για τους σκοπούς της δημιουργίας και παροχής όλων των λειτουργιών και ωφελειών σας υποσχόμαστε με την εγγραφή σας στο item-shop. Ειδικότερα η εγγραφή σας στο item-shop αποτελεί και τη συγκατάθεσή σας για τη χορήγηση σε εμάς των προσωπικών σας δεδομένων και την επεξεργασία αυτών με σκοπό την εξατομικευμένη εξυπηρέτηση σας σε κάθε σημείο πώλησης.

Χρόνος ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ των προσωπικών σας δεδομένων

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα συνεχίζετε να αλληλεπιδράτε με εμάς (π.χ. διατηρείτε Λογαριασμό στο item-shop, είστε εγγεγραμμένοι για να λαμβάνετε εμπορική επικοινωνία από εμάς, κάνετε μία αγορά από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, επικοινωνείτε στα σημεία εξυπηρέτησης πελατών μας, λαμβάνετε μέρος σε κάποιο διαγωνισμό κτλ.). Παράλληλα δε, τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς έννομου συμφέροντος που συνίσταται στη νομική μας κάλυψη σε περίπτωση κάποιας διένεξης αναφορικά με τη σύμβαση πώλησης, την τήρηση του Λογαριασμού σας, την εμπορική μας πολιτική ή άλλη μεταξύ μας συναλλαγής, για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα μπορούσε να προκύψει ευθύνη από την επεξεργασία, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Οικονομικά σας Δεδομένα δύναται η Εταιρείας μας να τα τηρήσει στα πλαίσια έννομης υποχρέωσής της για τήρηση φορολογικών υποχρεώσεων της. Άλλα δεδομένα σας τα διατηρούμε μέχρι να μας ζητήσετε τη διαγραφή τους, ή όσα διατηρούμε και επεξεργαζόμαστε στα πλαίσια της συγκατάθεσής σας, μέχρι να την άρετε, ή μέχρι να εναντιωθείτε στην επεξεργασία τους από εμάς την οποία βασίζουμε στο έννομο συμφέρον μας.

Για τον προσδιορισμό του χρόνου διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων, λαμβάνουμε υπόψη μας τη φύση των δεδομένων σας, την ποσότητα, το σκοπό επεξεργασίας τους, την ασφάλεια τους κτλ. Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας. Για την άσκηση του δικαιώματος σας παρακαλούμε επισκεφτείτε τη σχετική Ενότητα στην παρούσα Πολιτική.

Διατηρούμε το δικαίωμα σε ορισμένες περιπτώσεις, να ανωνυμοποιούμε τα δεδομένα σας για ερευνητικούς ή στατιστικούς σκοπούς, οπότε και δε συνδυάζονται πια με ταυτοποιήσιμο πρόσωπο, επομένως διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για αόριστο χρόνο. Σε κάθε περίπτωση τα δεδομένα σας είναι αποθηκευμένα με ασφάλεια.